Sản phẩm được nha sĩ
khuyên dùng!


Tôi muốn...

Sạch kẽ chân răng

Chỉ 2.000đ/ngày

Sạch hơn x100 lần với bàn chải điện

Chỉ với 1.300đ/ngày

Sản phẩm yêu thích

Combo bàn chải dùng trong 2 năm

1 bàn chải + 8 đầu bàn chải

Combo Tăm nước + Bàn chải điện

2 đầu bàn chải + 4 đầu tăm nước