Cách vệ sinh máy tăm nước gia đình

07/07/2023

Vệ sinh thân máy:

 

 

 

 

Làm sạch bể: